Niejednokrotnie w skład majątków ziemskich wchodziły jeziora. W okresie przedwojennym ich status prawny nie budził żadnych wątpliwości. Dopiero zmiany w prawie wodnym w latach 60. XX w. zrodziły wątpliwości trudne do wyeliminowania. Dla kwestii przejęcia…