Nieruchomości

wywłaszczenie-lost-places-3618561_1280
wtorek, 3 marzec 2020

Ostatnia chwila na zwrot

Dnia 14 maja 2020 roku upływa ostateczny termin składania wniosków o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne, w przypadku gdy od uostatecznienia się decyzji bądź zawarcia umowy, na podstawie której nastąpiło przejęcie prawa własności, upłynęło…

jezioro-1620452_1280
piątek, 3 styczeń 2020

Wodne problemy

Niejednokrotnie w skład majątków ziemskich wchodziły jeziora. W okresie przedwojennym ich status prawny nie budził żadnych wątpliwości. Dopiero zmiany w prawie wodnym w latach 60. XX w. zrodziły wątpliwości trudne do wyeliminowania. Dla kwestii przejęcia…

folwark-1249417_1280
niedziela, 3 listopad 2019

Groźba pyrrusowego zwycięstwa

Uczestniczenie w postępowaniach reprywatyzacyjnych wymaga po pierwsze znacznych nakładów finansowych, a po drugie wytrwałości z uwagi na wieloletnie oczekiwanie na rozstrzygnięcie w sprawie. Niestety czynnik czasu w najbliższych latach stanie się niezwykle groźny z uwagi…

Lwów-2586522_1280

Stali czytelnicy Wiadomości Ziemiańskich dostrzegą, że na niniejszych łamach po raz kolejny pojawia się artykuł dotyczący mienia zabużańskiego, a dokładnie nowelizacji ustawy zabużańskiej, która umożliwiła spadkobiercom byłych właścicieli nieruchomości kresowych ponowne składanie wniosków pomiędzy lutym…

dworek-2488067_1280

Odzyskanie zespołu dworsko-parkowego wymaga często wieloletnich, niejednokrotnie nawet ponad dwudziestoletnich, starań spadkobierców. Czasem zdarza się jednak w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, iż w ślad za zwieńczonymi sukcesem działaniami pojawiają się problemy w…