Nieruchomości

banknoty

Utrudzenie wieloletnimi staraniami, brak dalszych możliwości finansowania kosztów postępowań, wola przekazania spraw młodszemu pokoleniu to najczęstsze przyczyny przenoszenia roszczeń reprywatyzacyjnych na inne osoby. Zagadnienie to stało się ostatnio szczególnie medialne w związku z tzw. aferą…

Justice is served
sobota, 3 Marzec 2018

Szansa dla Zabużan

W dniu 9 października 2017 roku zapadła bardzo istotna dla Zabużan uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, która umożliwia otrzymanie rekompensaty także przez tych spadkobierców, którzy nie złożyli wniosku do 31 grudnia 2008 roku, pod warunkiem, że…

paragraf złoty

Przez niecałe dziesięć lat, do 29 kwietnia 2016 roku, byli właściciele majątków ziemskich lub ich spadkobiercy mieli możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych w przypadku ich sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy…

Justice is served

Korzystna linia orzecznicza organów i sądów w sprawach niepodpadania pod reformę rolną zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych zachęca do skorzystania ze sposobności do odzyskania rodzinnej nieruchomości. W przypadku nieumiejętnego sformułowania wniosku sukces w sprawie może jednak…

paragraf czerwony
poniedziałek, 14 Sierpień 2017

Przedwojenne niedociągnięcia

Przy badaniu stanu prawnego przedwojennych nieruchomości w dawnym zaborze pruskim niejednokrotnie pojawia się problem braku wpisu właściciela w ówczesnej księdze wieczystej. Może to mieć bardzo doniosłe skutki, ale nie można przekreślać sprawy z Zgodnie z…