Prawo rolne

paragraf czerwony

Sąd Najwyższy w dniu 22 czerwca 2017 roku ogłosił precedensowy wyrok dotyczący zakazu zbywania gruntów rolnych przez ich nabywcę przez okres dziesięciu lat od dnia nabycia. Zgodnie z art. 2b ust. 1 Ustawy o kształtowaniu…

młotek

Niezakończenie procedury sprzedaży gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wskutek zmiany przepisów może stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych wobec ANR.   Z dniem 30 kwietnia 2016 roku Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej…