Prawo zabytków i dzieł sztuki

banknoty

Utrudzenie wieloletnimi staraniami, brak dalszych możliwości finansowania kosztów postępowań, wola przekazania spraw młodszemu pokoleniu to najczęstsze przyczyny przenoszenia roszczeń reprywatyzacyjnych na inne osoby. Zagadnienie to stało się ostatnio szczególnie medialne w związku z tzw. aferą…

paragraf czerwony
poniedziałek, 2 Styczeń 2017

Gdy rodzinny obraz znajduje się w muzeum…

Mimo iż od czasu reformy rolnej minęło ponad 70 lat, to kwestia własności dzieł sztuki przejętych wraz z majątkami ziemskimi pozostaje w zaskakująco znacznym stopniu nadal nieuregulowana. Co istotne, nie stoi temu na przeszkodzie stanowisko…

Justice is served
piątek, 7 Listopad 2014

Szansa na zwrot nie tylko dworu

Najpowszechniejszy rodzaj spraw o zwrot nieruchomości, które zostały przejęte w ramach reformy rolnej, dotyczy dworów i pałaców wraz z parkami. Nie należy jednak zapominać, że analogiczne możliwości istnieją także w odniesieniu do innych obiektów, w…