Najnowsze artykuły

Justice is served

Korzystna linia orzecznicza organów i sądów w sprawach niepodpadania pod reformę rolną zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych zachęca do skorzystania ze sposobności do odzyskania rodzinnej nieruchomości. W przypadku nieumiejętnego sformułowania wniosku sukces w sprawie może jednak…

paragraf czerwony
poniedziałek, 14 sierpień 2017

Przedwojenne niedociągnięcia

Przy badaniu stanu prawnego przedwojennych nieruchomości w dawnym zaborze pruskim niejednokrotnie pojawia się problem braku wpisu właściciela w ówczesnej księdze wieczystej. Może to mieć bardzo doniosłe skutki, ale nie można przekreślać sprawy z Zgodnie z…

SONY DSC
wtorek, 25 lipiec 2017

Zabużańskie problemy po nowelizacji

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze SK 11/12 i w jego następstwie nowelizacja ustawy zabużańskiej stworzyły możliwość składania wniosków przez właścicieli majątków kresowych lub ich spadkobierców, którzy to właściciele nie zamieszkiwali w dniu 1 września 1939…

paragraf czerwony

Sąd Najwyższy w dniu 22 czerwca 2017 roku ogłosił precedensowy wyrok dotyczący zakazu zbywania gruntów rolnych przez ich nabywcę przez okres dziesięciu lat od dnia nabycia. Zgodnie z art. 2b ust. 1 Ustawy o kształtowaniu…

pałac
piątek, 7 kwiecień 2017

Gdy Skarb Państwa sprzedał dwór…

Brak ustawy reprywatyzacyjnej oraz zniesienie zakazu sprzedaży nieruchomości rolnych objętych roszczeniami spadkobierców sprawia, że nie zawsze uzyskanie decyzji wojewody o stwierdzeniu niepodpadania nieruchomości pod reformę rolną może stanowić podstawę do żądania wydania nieruchomości w posiadanie…