Najnowsze artykuły

Justice is served
piątek, 7 Listopad 2014

Szansa na zwrot nie tylko dworu

Najpowszechniejszy rodzaj spraw o zwrot nieruchomości, które zostały przejęte w ramach reformy rolnej, dotyczy dworów i pałaców wraz z parkami. Nie należy jednak zapominać, że analogiczne możliwości istnieją także w odniesieniu do innych obiektów, w…

SONY DSC

Niejednokrotnie z majątkiem ziemskim powiązane były spółki prawa handlowego, które zajmowały się przetwórstwem rolnym, prowadząc cukrownie, olejarnie, względnie których przedmiotem działalności był obrót płodami rolnymi. W celu podjęcia próby odzyskania mienia należącego do tych spółek,…

banknoty

Byli właściciele majątków ziemskich nabywając grunty rolne od Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia, często napotykają problem związany ze zbyt wysoką wyceną tych gruntów. Zasady wyceny gruntów rolnych Cenę nieruchomości wchodzących…

pałac

W związku ze zmianą zarządzenia Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zniesiony został zakaz sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wobec których ich byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługują roszczenia reprywatyzacyjne. Zakaz taki obowiązywał do…

młotek
sobota, 7 Czerwiec 2014

Odszkodowanie za sprzedane mieszkanie

Mimo wstrzymania przez rząd prac nad ustawą reprywatyzacyjną, sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości warszawskich ulega powolnej, lecz stopniowej poprawie. Tendencja ta zauważalna jest od 2004 roku. Dotychczas właściciele odzyskanych kamienic nie mieli faktycznej możliwości dochodzenia…