Najnowsze artykuły

młotek

W związku z coraz większą aktywnością Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie sprzedaży gruntów rolnych, znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, na tzw. Ziemiach Odzyskanych, byli właściciele napotykają na problemy ze skorzystaniem z prawa…

Justice is served
piątek, 7 listopad 2014

Szansa na zwrot nie tylko dworu

Najpowszechniejszy rodzaj spraw o zwrot nieruchomości, które zostały przejęte w ramach reformy rolnej, dotyczy dworów i pałaców wraz z parkami. Nie należy jednak zapominać, że analogiczne możliwości istnieją także w odniesieniu do innych obiektów, w…

SONY DSC

Niejednokrotnie z majątkiem ziemskim powiązane były spółki prawa handlowego, które zajmowały się przetwórstwem rolnym, prowadząc cukrownie, olejarnie, względnie których przedmiotem działalności był obrót płodami rolnymi. W celu podjęcia próby odzyskania mienia należącego do tych spółek,…

banknoty

Byli właściciele majątków ziemskich nabywając grunty rolne od Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia, często napotykają problem związany ze zbyt wysoką wyceną tych gruntów. Zasady wyceny gruntów rolnych Cenę nieruchomości wchodzących…

pałac

W związku ze zmianą zarządzenia Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zniesiony został zakaz sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wobec których ich byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługują roszczenia reprywatyzacyjne. Zakaz taki obowiązywał do…