Najnowsze artykuły

młotek
sobota, 7 Czerwiec 2014

Odszkodowanie za sprzedane mieszkanie

Mimo wstrzymania przez rząd prac nad ustawą reprywatyzacyjną, sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości warszawskich ulega powolnej, lecz stopniowej poprawie. Tendencja ta zauważalna jest od 2004 roku. Dotychczas właściciele odzyskanych kamienic nie mieli faktycznej możliwości dochodzenia…

Justice is served

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można usprawiedliwiać nielegalnego wycięcia drzewa stanem wyższej konieczności, zagrożeniem życia bądź zdrowia czy interwencjami mieszkańców posesji. NSA podkreślił, że art. 83 ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody zwalnia…

paragraf czerwony
poniedziałek, 5 Maj 2014

Nowa szansa dla zabużan

Choć termin składania wniosków w sprawach odszkodowawczych za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski, tj. za Bugiem, upłynął już kilka lat temu, właśnie otwiera się nowa możliwość dla Zabużan. Dotyczy to także tych osób, które…

paragraf czerwony

Przepisy prawne przewidują kilka form legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej. Spośród nich najczęściej występujące to wiza i zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Nadto pobyt może odbywać się na podstawie zezwolenia na osiedlenie się…

SONY DSC

Abstrahując od kwestii konstytucyjności Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (reforma rolna 1944), wskazać należy, że jego działaniem nie było objęte mienie ruchome znajdujące się w pałacach i budynkach mieszkalnych. Dokonując literalnej wykładni par. 11 rozporządzenia…