Maciej Obrębski

adwokat

tel. +48 61 811 18 60
email: mobrebski@kancelaria-obrebski.pl

Obszar praktyki:

  • prowadzenie złożonych procesów reprywatyzacyjnych (w postępowaniu sądowym i administracyjnym), dotyczących reformy rolnej, mienia zabużańskiego, przejęcia lasów oraz zakładów przemysłowych,
  • uczestnictwo w przygotowaniu prawnym transakcji dotyczących sprzedaży nieruchomości, w szczególności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz nieruchomości odzyskanych w drodze reprywatyzacji,
  • obsługa gospodarstw rolnych, w tym spraw dotyczących umów dzierżaw, dopłat, sporów z KOWR,
  • uczestnictwo w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa wodnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych w prasie i Internecie (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych),
  • prowadzenie spraw dotyczących legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zezwoleń na pracę, rozpoczynania działalności gospodarczej przez cudzoziemców,
  • reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne w sprawach odpowiedzialności zawodowej w postępowaniach przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed sądami lekarskimi,
  • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
  • przygotowanie wstępnych optymalizacji podatkowych transakcji.

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii UE w Poznaniu.

Członek Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, na zamówienie którego przygotowuje, składane do Sejmu i Senatu, opinie prawne dotyczące zgodności projektów ustaw z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej. W ostatnim czasie opiniował m.in. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (z 2020 r.), komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego (z 2021 roku) oraz rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (z 2021 roku).

Wyróżniony medalem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego za szczególne zasługi w pracy pro bono na rzecz PTZ.

Języki: angielski, niemiecki.