Beniamin Rozczyński

starszy prawnik

tel. +48 61 811 18 60
email: brozczynski@kancelaria-obrebski.pl

Obszar praktyki:

  • prowadzenie procesów reprywatyzacyjnych dotyczących: reformy rolnej, mienia zabużańskiego, przejęcia lasów oraz mienia kościelnego i innych związków wyznaniowych,
  • reprezentowanie podmiotów publicznych, prywatnych i kościelnych przed komisjami reprywatyzacyjnymi,
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa wodnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu samorządu terytorialnego, w tym: gospodarki komunalnej, komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz scalania i wymiany gruntów,
  • prowadzenie spraw wieczystoksięgowych,
  • prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości wywłaszczonych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
  • prowadzenie kwerend prawno-historycznych.

Języki: angielski, rosyjski.