Roman Radosław Gospodarczyk

radca prawny

tel. +48 61 811 18 60
email: rgospodarczyk@kancelaria-obrebski.pl

Obszar praktyki:

  • postępowania podatkowe przed organami administracji skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • obsługa prawna nieruchomości, w tym przygotowanie transakcji sprzedaży nieruchomości,
  • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
  • sprawy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
  • procesy dotyczące niepodpadania nieruchomości pod dekret o reformie rolnej,
  • sprawy dotyczące potwierdzenia prawa do rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie,
  • reprywatyzacja – administracyjne i sądowe postępowania o zwrot nieruchomości, bądź uzyskanie odszkodowania,
  • prowadzenie kwerend prawno-historycznych.

Świadcząc pomoc prawną wykorzystuje doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy w administracji skarbowej, zaś w prowadzonych kwerendach posiłkuje się wiedzę zdobytą na studiach historycznych ze specjalnością archiwistyczną.