Prawo spółdzielcze

Specjalizujemy się m.in.:

  • w bieżącej obsłudze prawnej spółdzielni, w tym spółdzielni rolniczych,
  • w skarżeniu uchwał walnych zebrań członków,
  • w reprezentowaniu członków spółdzielni na walnych zgromadzeniach,
  • w przygotowywaniu projektów statutów,
  • w reprezentowaniu w sprawach o potwierdzenie członkostwa w spółdzielni,
  • w negocjacjach i doradztwie przy przejmowaniu spółdzielni przez inne podmioty.

 

Doświadczenie

  • reprezentowanie spółdzielni w procesie sprzedaży jej aktywów,
  • reprezentowanie członków w licznych postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie uchwał WZ,
  • potwierdzenie członkostwa licznych osób, które zdaniem spółdzielni ustało,
  • prowadzenie spraw przejęcia spółdzielni rolniczych w Wielkopolsce wraz z ich aktywami przez osoby trzecie.