Prawo spółdzielcze

  • bieżąca obsługa prawna spółdzielni, w tym spółdzielni rolniczych,
  • skarżenie uchwał walnych zebrań członków,
  • reprezentowanie członków spółdzielni na walnych zgromadzeniach,
  • przygotowywanie projektów statutów,
  • reprezentowanie w sprawach o potwierdzenie członkostwa w spółdzielni,
  • negocjacje i doradztwo przy przejmowaniu spółdzielni przez inne podmioty.

 

Doświadczenie

  • reprezentowanie spółdzielni w procesie sprzedaży jej aktywów,
  • reprezentowanie członków w licznych postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie uchwał WZ,
  • potwierdzenie członkostwa licznych osób, które zdaniem spółdzielni ustało,
  • prowadzenie spraw przejęcia spółdzielni rolniczych w Wielkopolsce wraz z ich aktywami przez osoby trzecie.

Publikacje