Nasze specjalizacje

Zajmujemy się pomocą prawną i doradztwem zarówno w typowych, jak i bardzo złożonych sprawach, wymagających wielopłaszczyznowej wiedzy, również z pozaprawnych dziedzin. Naszym kluczem do sukcesu w prowadzonych sprawach jest wysoka specjalizacja oraz doświadczenie.

Reprywatyzacja

sprawy o niepodpadanie pod reformę rolną lub dekret o lasach / rewindykacja wyposażenia dworów i pałaców / restytucja dzieł sztuki /…

Więcej

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: