Prawo wodne

  • sprawy o uregulowanie stosunków wodnych na nieruchomościach,
  • sprawy o odszkodowania z tytułu zalania nieruchomości zabudowanych,
  • sprawy o odszkodowanie i zwrot korzyści utraconych w wyniku zalania nieruchomości rolnych, w szczególności z powodu utrzymywania urządzeń melioracyjnych w niewłaściwym stanie,
  • postępowania o nakazanie wykonania urządzeń zapobiegających zalewaniu,
  • regulowanie prawa własności jezior i innych zbiorników wodnych.

Publikacje