Prawo wodne

Specjalizujemy się m.in.:

  • w sprawach o uregulowanie stosunków wodnych na nieruchomościach,
  • w sprawach o odszkodowania z tytułu zalania nieruchomości zabudowanych,
  • w sprawach o odszkodowanie i zwrot korzyści utraconych w wyniku zalania nieruchomości rolnych, w szczególności z powodu utrzymywania urządzeń melioracyjnych w niewłaściwym stanie,
  • w postępowaniach o nakazanie wykonania urządzeń zapobiegających zalewaniu,
  • regulowanie prawa własności jezior i innych zbiorników wodnych.

 

⇒ KANCELARIA W MEDIACH – PRAWO WODNE