Zespół Kancelarii powiększył się o kolejnego prawnika. Beniamin Rozczyński ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest doktorantem w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą upraszczaniu procedury administracyjnej pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Wojciecha Piątka. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.