Adwokat Maciej Obrębski reprezentuje Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA podczas prac komisji senackich nad ustawą o lasach

03 marca 2022

Adwokat Maciej Obrębski, jako członek Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w posiedzeniu połączonych senackich Komisji Środowiska, Komisji Klimatu oraz Komisji Ustawodawczej, na którym odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji Ustawy o lasach. Projekt zakłada dodanie zapisów przyznających możliwość skarżenia planów urządzenia lasów do sądów administracyjnych, co zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach. Adwokat Maciej Obrębski zgłosił zastrzeżenie do treści przepisu przejściowego, którego błędna redakcja umożliwiłaby po wejściu w życie ustawy skarżenie wszystkich planów urządzenia lasów niezależnie od tego jak dawno przed jej wejściem w życie zostały zatwierdzone. Ustawa została skierowana do dalszych prac legislacyjnych.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: