Adw. Maciej Obrębski powołany na członka Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Adw. Maciej Obrębski został powołany na członka nowoutworzonej Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zadaniem tejże Komisji będzie opiniowanie projektów aktów prawnych, a także zgłaszanie rozwiązań legislacyjnych.

Adw. Maciej Obrębski specjalizując się w sprawach dotyczących nieruchomości, a w szczególności prawa rolnego i reprywatyzacji, czynnie uczestniczył w procesie legislacyjnym Ustawy o gospodarowaniu nieruchomości rolnych oraz Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowując opinie prawne oraz uczestnicząc w posiedzeniach komisji senackich. Jest także stałym komentatorem w tym zakresie na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: