ARiMR musi wykazać, że stworzono „sztuczne warunki”

02 kwietnia 2022

oilseed-rape-gb9642274a_1920W postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, prowadzonych przez adwokata Macieja Obrębskiego oraz radcę prawnego Artura Pietruszkę, uchylone zostały niekorzystne dla klientów Kancelarii decyzje organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), stwierdzające stworzenie tak zwanych „sztucznych warunków uzyskania płatności” i wstecznie odmawiające przyznania płatności na lata 2016 i 2017.

Reprezentowane przez Kancelarię spółki prawa handlowego, działające między innymi w branży rolniczej, dzierżawiły nieruchomości rolne, na których prowadziły działalność. Z tego tytułu pobierały dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ostateczne decyzje przyznające te płatności zostały jednak uchylone w trybie wznowienia postępowania.

Organy ARiMR kilka lat po wypłacie środków stwierdziły, że zostały stworzone „sztuczne warunki uzyskania płatności” między innymi z uwagi na powiązania kapitałowe i osobowe między spółkami. W postępowaniu przed Sądem udało wykazać się, że ARiMR naruszył przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wznowieniu postępowania. Okoliczności, które były podstawą wznowienia postępowania, okazały się znane ARiMR już w chwili pierwotnego przyznania płatności.

Uchylenie decyzji przyznających dopłaty jest możliwe tylko w nadzwyczajnych warunkach, gdy na jaw wyjdą nowe dowody lub fakty nieznane wcześniej ARiMR. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podkreślił, że takie okoliczności musi bezspornie wykazać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przeciwnym razie nie można wstecznie pozbawić płatności rolnika przyznanych mu dopłat.

Dzięki zaangażowaniu Kancelarii udało się wykazać nieprawidłowości postępowania ARiMR i doprowadzić do uchylenia decyzji zarówno Kierownika Biura Powiatowego, jak i Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, które dotyczyły dopłat liczonych w setkach tysięcy złotych.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: