Dawna parcela po blisko 80 latach ma wrócić do prawowitych właścicieli

Wyrokiem nakazującym Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa wydanie działki spadkobiercom ostatnich przedwojennych właścicieli majątku, zakończyła się sprawa prowadzona przez adwokata Macieja Obrębskiego oraz radcę prawnego Jakuba Dobkiewicza.

Postępowanie dotyczyło dawnej parceli, stanowiącej m.in. cześć zespołu dworsko-parkowego w powiecie wadowickim, która podczas przejmowania całego majątku w latach 40′ XX wieku została pominięta w zestawieniu nacjonalizowanych gruntów i nie przeniesiono jej do nowego wykazu hipotecznego lwh.

Skuteczne domaganie się wydania przedmiotowego gruntu wymagało uprzedniego odtworzenia jego historycznych granic, tak aby odpowiadały one granicom przedwojennych parcel.

W sprawie udało się również odeprzeć zarzut zasiedzenia, głównie dzięki przezornemu przerwaniu kilka lat wcześniej biegu terminu zasiedzenia, w drodze zawezwania do próby ugodowej celem wydania spornej działki. Już na tym etapie mogła ona zostać wydana prawowitym właścicielom, jednak KOWR niezmiennie kwestionował zasadność roszczenia spadkobierców, stąd rozstrzygnięcie sprawy wymagało wejścia na drogę sądową.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: