Debata z udziałem adwokata Macieja Obrębskiego podczas konferencji naukowej „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej”

W dniach 13-14 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej”, zorganizowana przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS przy współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematyka obrad poświęcona była Karcie Weneckiej, będącej jednym z najistotniejszych dokumentów doktrynalnych dotyczących konserwacji i odbudowy zabytków.

Adwokat Maciej Obrębski uczestniczył w panelu dyskusyjnym, podczas którego  wskazał na konieczność uszczegółowienia standardów i kierunków ochrony zabytków w obowiązujących w Polsce przepisach prawa. W oparciu o obecnie sformułowane regulacje sądy administracyjne nie są w stanie weryfikować pod względem merytorycznym stanowisk organów konserwatorskich I i II instancji, co prowadzi de facto do nieistnienia w zakresie tych kwestii kontroli sądowoadministracyjnej.

Adwokat Maciej Obrębski poruszył także problem zbyt rygorystycznego podejścia władz konserwatorskich przy określaniu granic obszarowych zabytków podlegających renowacji lub odbudowie. Nakładanie na inwestorów obowiązku odbudowy elementów nieistniejących, w przeszłości znajdujących się poza głównym obiektem, w wielu przypadkach niweczy zasadność podejmowania inwestycji w ogóle.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: