Dzierżawa gruntów rolnych – komentarz adw. Macieja Obrębskiego dla Rzeczpospolitej

02 listopada 2015

Na łamach wydania Rzeczpospolitej z dnia 28 października 2015 roku został zamieszczony komentarz adwokata Macieja Obrębskiego w sprawie możliwości korzystania przez dzierżawców gruntów rolnych z prawa pierwokupu i prawa pierwszeństwa nabycia po dniu 1 stycznia 2016 roku. Nowa ustawa przewiduje możliwość korzystania z tych praw pod warunkiem upływu trzech lat faktycznego wykonywania dzierżawy liczonych od dnia przekazania umowy dzierżawy dyrektorowi oddziału ANR. Taki zapis oznacza, że w przypadku każdego dzierżawcy termin ten zacznie biec od nowa wraz z nadejściem 1 stycznia 2016 roku z uwagi na wymóg przedłożenia umowy w Agencji.

Link do artykułu: Wykup ziemi rolnej przez dzierżawców zablokowany do 2019 roku

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: