Dzierżawca musi wiedzieć o sprzedaży

01 kwietnia 2022

field-g6c04ccaf7_1920Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie prowadzonej przez adwokata Macieja Obrębskiego oraz radcę prawnego Artura Pietruszkę stwierdził nieważność umowy sprzedaży nieruchomości rolnej.

Klient Kancelarii jest wieloletnim dzierżawcą nieruchomości rolnej, na której części położone są stawy hodowlane. Umowa dzierżawy została wypowiedziana przez nowego właściciela nieruchomości, przy czym dzierżawca nie został poinformowany o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. W postępowaniu przed Sądem wykazano, że dzierżawcy przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości na podstawie przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie zaś z Kodeksem cywilnym, jeżeli prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy dzierżawcy, sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna.

Dzięki zaangażowaniu Kancelarii dzierżawca uchronił się przed zarzutem bezumownego korzystania z nieruchomości oraz może nadal użytkować dzierżawione działki.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: