II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”

13 sierpnia 2019

Adw. Maciej Obrębski wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Podczas konferencji badacze dzielili się wiedzą dotyczącą dziejów, charakteru i zasobów poszczególnych kolekcji prywatnych przechowujących do roku 1939 stare druki i rękopisy XV-XVIII w. oraz zaprezentowali losy wybranych zespołów książek i pojedynczych cymeliów pochodzących z tych bibliotek. Nie zabrakło też czasu aby omówić źródła służące do prowadzenia badań nad księgozbiorami historycznymi.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: