Kancelaria Obrębski przygotował opinię prawną dotyczącą nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

25 listopada 2013

Zespół Kancelarii przygotował opinię prawną na temat konstytucyjności oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Została ona złożona do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotychczasowe brzmienie ustawy pozwala byłym właścicielom majątków ziemskich korzystać z prawa pierwszeństwa nabycia gruntów rolnych, wchodzących w skład należących do nich w przeszłości nieruchomości.

Projekt, nad którym trwają aktualnie prace legislacyjne, przewiduje znaczne ograniczenia w dysponowaniu gruntami nabytymi przy wykorzystaniu tego prawa, wprowadzając między innymi zakaz ich zbywania przez okres 10 lat od ich nabycia. Mimo negatywnych opinii MSZ i Biura Analiz Sejmowych, prace nad tym projektem nadal trwają.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: