Komentarz r.pr. Konrada Figurskiego w Rzeczpospolitej w sprawie powództw o tzw. zaprzeczenie pochodzenia niemieckiego

16 marca 2014

Na łamach Rzeczpospolitej został zamieszczony obszerny komentarz r.pr. Konrada Figurskiego odnośnie budzących coraz większe kontrowersje sprawach tzw. zaprzeczania pochodzenia niemieckiego byłych właścicieli majątków ziemskich.

Konieczność wytaczania ww. powództw wynika z nieprzejednanego stanowiska Agencji Nieruchomości Rolnych, która odmawia spadkobiercom byłych właścicieli majątków ziemskich prawa pierwszeństwa nabycia gruntów rolnych wchodzących w przeszłości w skład tychże majątków. Powodem odmowy są nieprawidłowe lub nieprecyzyjne wpisy w księgach wieczystych, niewykluczające pochodzenie niemieckiego byłych właścicieli.

Link do artykułu: Późne ofiary Tannenbergu

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: