Konferencja dotycząca restytucji dóbr kultury

17 listopada 2014

W dniach od 12 do 14 listopada 2014 roku adw. Maciej Obrębski wziął udział w Międzynarodowej konferencji eksperckiej, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, poświęconej problematyce restytucji dzieł sztuki w Polsce w kontekście europejskim. W ramach konferencji odbyły się trzy panele tematyczne. W pierwszym, poświęconym stratom wojennym Polski, zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane z grabieżą dzieł sztuki na terenach Polski dokonaną przez nazistów i Armię Czerwoną. Eksperci zreferowali kwestię losów dóbr kultury na Ziemiach Wschodnich, omówili straty prywatnych kolekcjonerów na przykładzie mieszkańców Warszawy, jak również straty Żydów polskich. W drugim panelu, poświęconym dokumentowaniu strat wojennych oraz badaniom proweniencyjnym, specjaliści z Europy i Stanów Zjednoczonych podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Zamykający konferencję panel został poświęcony procesowi restytucji. Wyjaśnione zostały szerokie aspekty prawne restytucji. Szczególnie interesujące z praktycznego punktu widzenia były warsztaty proweniencyjne, podczas których przybliżone zostały zasady odczytywania oznaczeń na dziełach sztuki pozwalające na ustalenie ich losów.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: