O nowej szansie dla Zabużan na łamach Głosu Wielkopolskiego

07 marca 2014

We wczorajszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego został opublikowany artykuł na temat nowelizacji ustawy dotyczącej rekompensat za tzw. mienie zabużańskie wraz z komentarzem adw. Macieja Obrębskiego.

Nowelizacja ta w części stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przewidziany przez dotychczasowe brzmienie ustawy wymóg zamieszkiwania przez właściciela w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest sprzeczny z Konstytucją. W tym zakresie nowelizacja zapewnia spadkobiercom byłych właścicieli możliwość wznowienia postępowania administracyjnego przed wojewodą w przypadku, gdy otrzymali oni odmowną decyzję z przyczyny niespełnienia wymogu zamieszkiwania na terenach położonych za Bugiem. Wniosek o wznowienie ww. terminu musi zostać złożony w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc nie później niż w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

Przy okazji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca stworzył dodatkową możliwość dla osób, które w ogóle nie wystąpiły z wnioskiem o odszkodowanie. Mogą one wnieść o potwierdzenie prawa do rekompensaty, jeżeli wykażą, że na ocenę spełnienia przez nie wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 roku na byłym terytorium RP mają wpływ zmiany dokonane nowelizacją. Zapis ten oznacza, że istnieje możliwość złożenia wniosku, w przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że pozostawał w uzasadnionym przekonaniu, że były właściciel nie zamieszkiwał w dniu 1 września 1939 roku na terenach zabużańskich.

 

Link do artykułu:

Zabużanie mogą odzyskać majątki, ale dostali tylko pół roku

 

 

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: