Opinia prawna adw. Macieja Obrębskiego dla Naczelnej Rady Adwokackiej

07 lutego 2019

Na prośbę Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Maciej Obrębski sporządził opinię prawną zawierającą uwagi dotyczące projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości warszawskich oraz zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (dotyczącej prac tzw. „Komisji Jakiego”). W styczniu 2019 roku opinia ta została przesłana do Kancelarii Sejmu RP jako oficjalne stanowisko NRA w zakresie przedmiotowego projektu ustawy. Nowelizacja przewiduje między innymi  dalsze poszerzenie kompetencji proceduralnych Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, a także rozszerzenie katalogu przesłanek odmownych wydania decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu Dekretu o gruntach warszawskich.

Opinia dostępna jest na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej (link).

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: