Pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie zabużańskiej – Wileńszczyzna

04 sierpnia 2019

W sprawie prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego oraz r.pr. Konrada Figurskiego Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję ustalającą rekompensatę z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy czynszowej kamienicy w Wilnie z 27 lokalami mieszkalnymi oraz co najmniej 4 użytkowymi wraz z zapleczem gospodarczym. Sukces w tej sprawie jest również warty odnotowania z tego względu, że nie wszyscy spadkobiercy dochowali terminu złożenia wniosku o rekompensaty, który upłynął 31 grudnia 2008 roku. Jednak na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 roku, rozstrzygającej, że złożenie wniosku przez chociażby jednego spadkobiercę w przewidzianym terminie sprawia, że pozostali współspadkobiercy zachowują swoje roszczenie, udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie dla wszystkich spadkobierców.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: