Skarb Państwa musi zwrócić 43 ha lasów

01 września 2021

lasW sprawie prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego wspólnie z r.pr. Romanem Radosławem Gospodarczykiem, Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł o obowiązku wydania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice działającego w imieniu Skarbu Państwa 43 ha lasów, które zostały odebrane właścicielom bezpośrednio po wojnie wbrew postanowieniom Dekretu o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Sukces jest satysfakcjonujący, bowiem w złożonym dowodowo procesie udało się wykazać, że przedwojenny las był podzielony na parcele leśne o powierzchni poniżej 25 ha każda. Sprawa wymagała ustalenia jakiego rodzaju użytki znajdowały się na poszczególnych częściach nieruchomości w 1944 roku, gdyż obecny układ jest odmienny od ówczesnego. Pomogły w tym m.in. odnalezione przez Kancelarię podczas kwerendy zdjęcia lotnicze z drugiej połowy lat 40. XX w. Od wyroku nie przysługuje skarga kasacyjna.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: