Skuteczne unieważnienie wyceny gruntów rolnych sporządzonej na zlecenie ANR

08 grudnia 2014

Sukcesem zakończyło się postępowanie przed organizacją rzeczoznawców w sprawie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego gruntów rolnych przygotowanego na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych. Uprawnionemu z prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych ANR zaproponowała sprzedaż gruntów za rażąco wysoką cenę. Przygotowana przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Konrada Figurskiego argumentacja wraz z danymi transakcyjnymi dotyczącymi nieruchomości podobnych w całości została uwzględniona przez organizację rzeczoznawców. Rozstrzygnięcie to ma charakter ostateczny i spowodowało unieważnienie dotychczasowej wyceny.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: