Ślubowanie radców prawnych należących do zespołu Kancelarii Obrębski

03 września 2021

W piątek 3 września 2021 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 202 radców prawnych złożyło uroczyste ślubowanie. Wśród nich znaleźli się r.pr. Bartosz Czupryniak, r.pr. Artur Pietruszka oraz r.pr. Jakub Dobkiewicz, którzy dołączyli do zespołu Kancelarii Obrębski jeszcze przed rozpoczęciem trzyletniej aplikacji radcowskiej, zwieńczonej w tym roku państwowym egzaminem zawodowym.

Przy tej okazji warto wspomnieć kilka słów na temat samego zawodu radcy prawnego. Otóż, jest to zawód zaufania publicznego, funkcjonujący w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, w tym w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

Zawód radcy prawnego, rodzajowo jest zasadniczo tożsamy z zawodem adwokata. Z perspektywy osoby, na rzecz której świadczona jest pomoc prawna nie ma między nimi różnicy. Ostatnia z różnic przeszła do historii z dniem 1 lipca 2015 roku – od tego dnia bowiem, radca prawny, tak samo, jak adwokat, dysponuje możliwością pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym w sprawach karnych i karnoskarbowych.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: