Sukces Kancelarii w sprawie o uchylenie pozwolenia na budowę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu kończąc po trzech posiedzeniach sprawę, w której skarżącą reprezentował r.pr. K. Figurski, uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę jednego z większych budynków handlowo-usługowo-biurowych, usytuowanego w ścisłym centrum Poznania. Sąd uznał za zasadne podnoszone przez skarżącą zarzuty dotyczące nieprawidłowości związanych ze ustaleniem wymaganego nasłonecznienia pomieszczeń w budynkach sąsiednich. Wyrok nie jest prawomocny, w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego inwestycja została ukończona i oddana do użytkowania. Niezależnie od powyższego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu stwierdziło nieważność decyzji o warunkach zabudowy będącej podstawą pozwolenia na budowę.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: