Udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

04 lutego 2015

W dniu 4 lutego 2015 roku adw. Maciej Obrębski wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas której przedstawiona została informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem”.

Adw. Maciej Obrębski, wspólnie z r.pr. Konradem Figurskim, jest autorem opinii prawnej w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP oraz z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także autorem skargi do Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem zasady swobody przepływu kapitału przy sprzedaży gruntów rolnych.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: