Własność rodziny ujawniona w księdze wieczystej po ponad 70 latach „nieobecności”

06 marca 2019

Prowadzoną przez adw. Macieja Obrębskiego sprawę dawnego zespołu pałacowo-parkowego, położonego w Grodźcu (gmina Grodziec, powiat koniński), udało się zakończyć ujawnieniem w księdze wieczystej prawa własności, przysługującego spadkobiercom przedwojennego właściciela. Z pozoru prosty wniosek o wpis wymagał poparcia stosownym opracowaniem geodezyjnym, obejmującym rozgraniczenie hipoteczne, dzięki któremu udało się wykazać, że obecna działka odpowiada granicom przedwojennej nieruchomości. Skomplikowanie kwerendy prawno-geodezyjna wynikało z faktu, że do stworzenia po wojnie ewidencji gruntów w powiecie konińskim wykorzystano jedynie zdjęcia lotnicze, rezygnując zupełnie z map międzywojennych „jeometrów”, przez co zerwano ciągłość geodezyjną granic nieruchomości.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: