Wojewoda stwierdził niepodpadanie nieruchomości w Żernikach pod reformę rolną

13 lutego 2019

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie nieruchomości położonej w Żernikach (gmina Września, powiat wrzesiński) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania tej nieruchomości pod przepisy Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. Postępowanie było skomplikowane z uwagi na trudności w ustaleniu dokładnego położenia dawnego zespołu dworsko-parkowego. Wnikliwa kwerenda archiwalna przeprowadzona przez Kancelarię oraz zasięgnięcie opinii geodety doprowadziły jednak do wydania pozytywnego rozstrzygnięcia dla klientów Kancelarii. Decyzja Wojewody jest ostateczna.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: