W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie nieruchomości położonej w Jasionce (gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski) wojewoda wydał decyzję o stwierdzeniu niepodpadania zespołu dworsko-parkowego pod przepisy Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. Na potrzeby postępowania przeprowadzona została przez Kancelarię wnikliwa kwerenda, dzięki której udało się potwierdzić między innymi fizyczne oddzielenie zespołu od części gospodarczej majątku ziemskiego. Zgromadzone dowody wykazały, że wieloboczny park, w którego centrum znajdował się budynek piętrowego pałacu, posiadał w południowo-zachodniej części metalowe ogrodzenie z czworokątnymi ozdobnymi słupami i główną bramą wjazdową w formie ośmiokątnych wieżyczek. Ciekawostką jest, że budynek pałacu zaprojektowany został przez słynnego międzywojennego architekta, Tadeusza Stryjeńskiego, polskiego pioniera konstrukcji żelbetonowych.