Wojewoda Wielkopolski orzekł zwrot lasów o powierzchni 22 ha nad Jeziorem Powidzkim

W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej o przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej, Wojewoda Wielkopolski orzekł zwrot lasów o powierzchni 22 ha nad Jeziorem Powidzkim na rzecz spadkobierców byłych właściciela. Przejęcie nieruchomości nastąpiło na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961 roku w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych. Bardzo wnikliwa kwerenda pozwoliła wykazać w postępowaniu dowodowym, iż nie zachodziły przesłanki do wydania takiej decyzji. Po pierwsze, nieruchomość ta była przez cały czas uprawiana i poddawana odpowiednim zabiegom agrotechnicznym, a po drugie wbrew twierdzeniu ówczesnego organu jej właściciel pozostawał przy życiu.

Głos Wielkopolski: Nad Jeziorem Powidzkim będzie druga runda walki o ziemię

 

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: