Zespół dworsko – parkowy w Raszewach odzyskany

Sukcesem zakończyło się, prowadzone przez adwokata Macieja Obrębskiego oraz radcę prawnego Bartosza Czupryniaka, postępowanie administracyjne przed Wojewodą Wielkopolskim dotyczące stwierdzenia, że zespół dworsko – parkowy, dawnego majątku ziemskiego Raszewy (gmina Żerków), nie podpadał pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

W toku sprawy udało się udowodnić, że zespół dworsko – parkowy w Raszewach spełniał wyłącznie funkcję reprezentacyjno – mieszkalną i w żadnej mierze nie był zdatny dla realizacji celów reformy rolnej. W toku postępowania wykazane zostało, po przeprowadzeniu kompleksowej kwerendy archiwalnej, że część folwarczna oraz część dworska stanowiły niezależne od siebie ośrodki tak terytorialne, jak i decyzyjne.

W niniejszej sprawie szczególnie cieszy fakt, że wykazane zostało przed Wojewodą Wielkopolskim, iż podstawą prawną przejęcia majątku Raszewy był art. 2 ust. 1 lit. e Dekretu. Po stronie Organu powstała bowiem w tym przedmiocie uzasadniona wątpliwość, którą udało się wyeliminować, a w konsekwencji doprowadzić do pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: