Bez zezwolenia nie usuniesz drzewa nawet uszkodzonego przez wichurę

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można usprawiedliwiać nielegalnego wycięcia drzewa stanem wyższej konieczności, zagrożeniem życia bądź zdrowia czy interwencjami mieszkańców posesji.

NSA podkreślił, że art. 83 ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody zwalnia z konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę tylko w ścisłe określonych przypadkach, m.in. ze względu na wiek drzewa. Zdaniem Sądu jedynie właściwy organ, kompetentny w zakresie ochrony przyrody, jest własny dokonać oceny, czy drzewo jest obumarłe, czy zagraża bezpieczeństwu.

Sprawa dotyczyła zdarzenia z 2009 roku, gdy podczas wichury uszkodzony został konar drzewa.  Z uwagi na fakt, iż złamaniu uległ jeden konar, a drugi przychylił się na ogrodzenie właścicielka nieruchomości postanowiła usunąć drzewo, gdyż jej zdaniem zagrażało życiu i zdrowiu innych osób oraz mogło spowodować uszkodzenie parkujących w pobliżu samochodów. Żaden organ, ani sąd nie uwzględnił jednak argumentacji skarżącej i utrzymał nałożoną na nią karę w wysokości 25 tys. zł. Wskazał nadto, że właścicielka chcąc uporządkować swoją nieruchomość winna w pierwszej kolejności uprzątnąć połamane konary, podeprzeć nadłamany pień oraz zabezpieczyć część terenu przed dostępem osób postronnych, a następnie uzyskać wymagane prawem pozwolenie.

Adwokat

Maciej Obrebski

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: