Odszkodowanie za sprzedane mieszkanie

Mimo wstrzymania przez rząd prac nad ustawą reprywatyzacyjną, sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości warszawskich ulega powolnej, lecz stopniowej poprawie. Tendencja ta zauważalna jest od 2004 roku.

Dotychczas właściciele odzyskanych kamienic nie mieli faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowania za mieszkania, które zostały sprzedane przez gminę lub Skarb Państwa. Sądy stały na stanowisku, że sposobem na uzyskanie odszkodowania za sprzedane lokale może być tylko stwierdzenie, że decyzje o sprzedaży zostały wydane z naruszeniem prawa , lecz wywołały nieodwracalne skutki prawne. NSA odmawiał właścicielom prawa do podważania takich rozstrzygnięć. Jego zdaniem nie istniał związek przyczynowy między dekretowym orzeczeniem a decyzją o sprzedaży lokalu.

Aktualnie orzecznictwo sądów uległo zmianie, a właściciele zwróconych nieruchomości mogą domagać się stwierdzenia , że decyzja została wydana z naruszeniem prawa i wywołała nieodwracalne skutki prawne. Daje to podstawy do dochodzenia odszkodowań, których wysokość sięga 70% wartości rynkowej tych mieszkań. Przedmiotowe odszkodowania zasądzane są przez sądy cywilne po uprzednim przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Adwokat

Maciej Obrebski

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: