Będą nowe zasady – deweloper nie wybuduje w szczerym polu

Adw. Maciej Obrębski komentuje projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, który przewiduje, że gminy będą mogły ustalać standardy kształtowania zabudowy oraz dostępności infrastruktury społecznej. Te ostatnie mają obejmować zasady zapewnienia dostępu m.in. do szkoły podstawowej czy terenów zieleni publicznej. Ich uchwalenie będzie fakultatywne. Innym narzędziem, dzięki któremu domy mają nie powstawać w polu, będą umowy urbanistyczne zawierane przez samorząd i inwestorów. Będą one jednak dopuszczalne tylko na terenie objętym zintegrowanym  planem inwestycyjnym, który ma być szczególnym rodzajem planu miejscowego, uchwalanym przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron.

⇒ przejdź do artykułu

Data: 22.01.2022

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: