Czy kępa drzew to już las?

Adw. Maciej Obrębski komentuje projekt nowelizacji ustawy o lasach, przyznający prawo pierwokupu gruntów leśnych Lasom Państwowym. Zgodnie z projektem, prawo pierwokupu przysługiwać ma Skarbowi Państwa w odniesieniu do gruntu „o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytego roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym i zaliczonego w ewidencji gruntów i budynków do grupy gruntów rolnych”.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Rzeczpospolita

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: