Jest projekt, ale masowego uwłaszczenia firm nie będzie

Adw. Maciej Obrębski komentuje skierowany do uzgodnień publicznych projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn), który zakłada możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w prawo własności. Po nowelizacji art. 69 ugn cenę będzie stanowiła dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego poniesie użytkownik wieczysty. Na wniosek nabywcy cenę będzie można rozłożyć na raty, na czas nie dłuższy niż 20 lat. W nowelizacji jednak nie przewidziano bonifikat, a ponadto na sprzedaż gruntu będzie musiał zgodzić się właściciel gruntu.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: