Kary za zmianę dostawcy prądu przed terminem nie naruszają unijnego prawa

Adw. Maciej Obrębski komentuje stanowisko rzecznika generalnego TSUE, zdaniem którego krajowe przepisy umożliwiające naliczenie kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy z dostawcą energii elektrycznej przez małego przedsiębiorcę nie są sprzeczne z unijną dyrektywą 2009/72.

Opinie środowiska prawniczego na temat kary umownej w prawie energetycznym są podzielone. Z jednej strony, ma ona na celu ochronę interesów przedsiębiorstw energetycznych, które ponoszą koszty związane ze stabilnym dostarczaniem energii elektrycznej. Z drugiej strony, może ograniczać prawo odbiorcy do swobodnego wyboru dostawcy energii i korzystania z korzystniejszych ofert cenowych na rynku.

Według Mecenasa Obrębskiego, w przypadku umowy na czas nieokreślony, odbiorca nie może doznawać nadmiernych ograniczeń w zmianie operatora, poza tak oczywistymi jak np. termin wypowiedzenia umowy. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku umowy na czas określony i to z gwarancją stałej ceny.  To dostawca ponosi wtedy ryzyko wahań cen na rynku energii elektrycznej, a określony czas obowiązywania umowy ma mu zapewnić opłacalność świadczenia usługi. W przeciwnym razie zawarcie umowy przez dostawcę stanowiłoby dla niego istną loterię, czego nie można pogodzić ze standardami ochrony prawnej stosunku prawnego, którego jest stroną. Zapewnienie odbiorcy prawa wypowiedzenia umowy w każdym czasie przeczyłoby istocie umowy zawartej na czas określony.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: