Kupujący zrezygnuje z mieszkania z powodu wady istotnej, ale przepis nieprecyzyjny

Adw. Maciej Obrębski komentuje zmianę zasady usuwania wad w nowo wybudowanych mieszkaniach i domach jednorodzinnych, która ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku, a przewidziana została w ustawie z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 11 nowej ustawy deweloperskiej, w przypadku nieistotnych wad, klient może żądać od dewelopera ich usunięcia, a gdy deweloper tego nie zrobi, uczynić to na jego koszt. Pod warunkiem, że wcześniej deweloper nie usunął ich w dwóch kolejno wyznaczanych terminach na podstawie ustawy deweloperskiej. Natomiast w przypadku wad istotnych klientowi dewelopera będzie przysługiwało, zamiast zastępczego usunięcia wad, odstąpienia od umowy. Zdaniem Mecenasa Obrębskiego, deweloper powinien mieć prawo zakwestionowania odstąpienia na drodze sądowej przed zwrotem. Nowe rozwiązanie może prowadzić do nadużyć ze strony nabywców. Jak wiadomo ustalenie, czy wada jest istotna jest często subiektywne, a należy pamiętać, że to nabywca zleca biegłemu przygotowanie opinii w tym zakresie i to nabywca przedstawia opinię deweloperowi. Innymi słowy, rzeczoznawca nie jest powoływany przez niezależny podmiot.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: