Niebezpieczna nowelizacja o nieważności decyzji administracyjnych

Adw. Maciej Obrębski komentuje przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w kształcie jeszcze radykalniejszym, aniżeli za pierwszym razem, tj. przed poprawkami Senatu. Przyjęty tekst ustawy nowelizującej K.p.a. rozszerzył katalog przyczyn, z powodu których nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji. Chodzi o decyzje, które były niewykonalne w dniu ich wydania i ich niewykonalność ma charakter trwały, a także te, które w razie ich wykonania wywołałyby czyn zagrożony karą. Jeśli chodzi o niewykonalność decyzji, to wchodzą tu w grę tak rażąco nieprawidłowe decyzje, jak skierowane przeciwko osobie nieistniejącej, nieokreślonej, czy też decyzje niezrozumiałe, lub same z sobą sprzeczne. Ponadto, jak wskazuje Mecenas Obrębski, niezwykle doniosłe w skutkach będą przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie stosować się zmienione przepisy. Co więcej, postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji ostateczną decyzją, zostaną umorzone z mocy prawa. Przyjęte rozwiązanie oznacza naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa, tj. zakazu działania prawa wstecz, nie wspominając już nawet o podważeniu zaufania do obowiązującego systemu prawnego.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Maciej Obrębski

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: