Nowelizacja kpa obowiązuje – tysiące starych decyzji administracyjnych nie do podważenia

Adw. Maciej Obrębski wskazuje jakie konsekwencje będzie miała obowiązująca od 16 września 2021 roku nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie ogranicza się ona bowiem tylko do spraw reprywatyzacyjnych, o których najwięcej mówi się w mediach w tym kontekście. Mecenas Obrębski wylicza w artykule, kto jeszcze może być niemile zaskoczony nowymi przepisami. Ponadto, odnosi się do formy prawnej, w jakiej powinny zostać umorzone postępowania administracyjne będące w toku.

16 września zmieniło się bowiem brzmienie art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim, nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji z jakichkolwiek przyczyn, jeżeli od dnia ich doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy wywołały nieodwracalne skutki prawne. W odniesieniu do decyzji wydanych w okresie między 10 a 30 lat temu, możliwe będzie tylko stwierdzenie wydania ich z naruszeniem prawa, co będzie oznaczało, że pozostaną one w obrocie prawnym, a stronie będzie co do zasady przysługiwało roszczenie odszkodowawcze. W przypadku decyzji sprzed więcej niż 30 lat został wprowadzony zakaz wszczynania postępowań o stwierdzenie nieważności. W konsekwencji oznacza to, że decyzje sprzed 30 lat, wydane nawet z najbardziej oczywistym naruszeniem prawa będą nadal obowiązywać, a stronie nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: