Po wyroku NSA weryfikacji mogą podlegać nawet nieruchomości zwrócone zaraz po wojnie

Adw. Maciej Obrębski komentuje orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2022 roku (tożsame w swej treści), którymi zakwestionowane zostały de facto wszystkie decyzje zwrotowe i odszkodowawcze wydane na rzecz nabywców roszczeń. Chodzi o cztery sprawy wszczęte skargami kasacyjnymi od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (sygn. akt: I OSK 2875/20, I OSK 2034/20, I OSK 707/20 oraz I OSK 1717/20). NSA uchylił zaskarżone orzeczenia WSA w Warszawie i oddalił skargi. Mecenas Obrębski uspokaja i wyjaśnia kiedy prawo własności do mieszkania nabytego w zwróconej przez warszawski ratusz nieruchomości, nie będzie zagrożone.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: