Renta planistyczna także za odrolnienie działki warunkami zabudowy

Adw. Maciej Obrębski komentuje projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa planistyczna), który trafił do prekonsultacji. Istotnym zmianom poddano w nim przepisy dotyczące renty planistycznej. Otóż, ma ona być płacona od warunków zabudowy „odralniających” działkę w wysokości stanowiącej 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości, co zdaniem Mecenasa, będzie dodatkową wysoką daniną dla inwestorów. Ministerstwo Rozwoju i  Technologii chce zrezygnować z obowiązku płacenia renty w związku ze sprzedażą nieruchomości. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będą naliczali opłatę planistyczną z chwilą otrzymania informacji o ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy. Jej wysokość będzie określona sztywno w ustawie, jako 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Takie same zasady mają obowiązywać zarówno  w wypadku miejscowego planu jak i warunków zabudowy.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: Renata Krupa-Dąbrowska

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: